CONTACT STUDIO KAMERBEEK 06-41464781 info@akamerbeek.nl

BODYLAND WORKSHOP
VRIJPLAATS FESTIVAL-LOLA LIK

AMSTERDAM – BODYLAND. DE INTEGRATIE VAN SYRISCHE VLUCHTELINGEN 

Tussen september 2017 en juli 2018 heeft Studio Kamerbeek intensief meegewerkt aan de workshops Bodyland op scholen in stadsdeel Amsterdam West. Bodyland is een project voor kunsteducatie in het onderwijs. Een aantal vluchtelingen uit Syrië met een verblijfsstatus deed mee aan de workshops. Zij kwamen allemaal uit de kunstwereld.

ACHTERGROND

In de voormalige ‘Bijlmerbajes’ was tot eind 2017 niet alleen een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gevestigd, maar ook de creatieve broedplek ‘Lola Lik’. Om de integratie van vluchtelingen te bevorderen heeft de Refugee Company Amsterdam een groep statushouders gekoppeld aan ondernemers die in Lola Lik gehuisvest waren. Studio Kamerbeek was een van die ondernemers en kreeg als opdracht de Syrische kunstenaars te helpen aan passende werkervaring. In samenwerking met de stichting Kunst en Cultuur in Beweging is de groep Syrische kunstenaars vervolgens geïntroduceerd bij het project Bodyland.

RESULTATEN

De Syrische kunstenaars werkten als stagiairs bij de workshops. De stages gaven hen uitzicht op werk en de mogelijkheid om door te groeien in de culturele wereld van Amsterdam. Via deze workshops werd samen gebouwd aan een samenleving waarin mensen elkaar niet alleen respecteren, maar ook accepteren. Juist die erkenning geeft voormalig vluchtelingen betere kansen om te integreren in de Nederlandse samenleving.

Neem voor meer informatie contact op met Studio Kamerbeek >>

Zie verder de pagina’s projectmanagement, projectadvies en trainingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie info over management & overzicht Projecten>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: https://www.absolutephotography.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier ook de films over het Lola Lik Vrijplaatsfestival

https://www.facebook.com/stichtingvrijplaats/videos/196247100944383/

BODYLAND WERD IN SAMENWERKING MET DIVERSE PARTNERS UITGEVOERD OP VERSCHILLENDE LOCATIES:

  • In het weekend van 17 september 2017 op het Vrijplaats Festival van Lola Lik in de voormalige ‘Bijlmerbajes’. Dit festival was onderdeel van het project Zie ook: Identiteit in de samenleving
  • In 2017 en 2018 is het project Bodyland op scholen in stadseel Amsterdam West uitgevoerd. Deze workshops zijn gefinancierd door het stadsdeel.
  • Ten slotte werd Bodyland uitgevoerd op de Migratie Route Tetterode. Dit was tevens de afsluiting van het project op scholen in Amsterdam West.